پرینت

مدیران و هیات مدیره

حسین مغزی

متولد: 1321

مدرک تحصیلی: دارای گواهینامه دوره کاربردی مدیریت و مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 • فعالیت بازرگانی، واردات مواد شیمیایی از سال 1339

سابقه فعالیت صنعتی

 • تاسیس کارخانه تولید رنگ های صنعتی و ساختمانی در سال 1355 به نام شرکت تولیدی صنعتی رنگ آور با نام تجاری شیمی لاک
 • از سال 1380 رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی پارس پامچال

روزبه مغزی

متولد: 1352

مدرک تحصیلی: مهندس شیمی

سوابق کاری:

 • از سال 1374 تا 1382 نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره کارخانه تولید رنگ های صنعتی و ساختمانی رنگ آور
 • از سال 1383 تا 1385 نایب رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی پارس پامچال
 • از سال 1386 تا کنون مدیریت عامل شرکت شیمیایی پارس پامچال

عبداله مسائلی

متولد: 1332

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی صنایع

سوابق کاری:

 • از سال 1359 تا 1362 رئیس جهاد سازندگی
 • از سال 1362 تا 1369 رئیس اداره صنایع
 • به طور همزمان از سال 1365 تا 1369 رئیس مرکز گسترش
 • از سال 1369 تا 1371 کارشناس وزارت صنایع
 • از سال 1372 تا 1374 مدیر کل امور مهندسی و سرویس های فنی شرکت دخانیات ایران
 • از سال 1374 تا 1381 مدیر کل کارخانجات شرکت دخانیات ایران
 • از سال 1381 تا کنون مدیر کارخانجات شرکت شیمیایی پارس پامچال

علی جان نثاری

متولد: 1352

مدرک تحصیلی: دکترا مهندسی پلیمر- رنگ

سوابق کاری:

 • مشاور فنی شرکت شیمیایی پارس پامچال از سال 1384 تا کنون
 • عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ از سال 1388 تا کنون
 • استاد مدعو دانشگاه تهران- گروه مهندسی شیمی
 • عضو گروه واژه گزینی بسپار و رنگ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سوابق علمی:

 • هیئت علمی برتر موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ در سال 1390